PHP Designer v8.1.2 – Công cụ lập trình PHP chuyên nghiệp

PHP Designer là một công cụ lập trình PHP chuyên nghiệp và khá nỗi tiếng trong giới lập trình ở cả Việt Nam và thế giới. PHP Designer là một giải pháp tất cả trong một trong quá trình làm website của bạn, nó hỗ trợ việc xây dựng các công cụ trên PHP IDE bằng HTML5, CSS3 và Javascript.

Tải về: Mediafire Google Drive

PHP Designer 8.1.2 – IDE hỗ trợ lập trình PHP chuyên nghiệp
Điều đặc biệt nhất có thể ít người biết đến đó là PHP Designer do chính người Việt Nam xây dựng, tác giả của công trình này là Michael Pham – một người mang cả Quốc tịch Việt Nam và Đan Mạch. PHP Designer đã được Michael Pham phát triển vào năm 1998, hiện nay đã mặt trên hơn 200 quốc gia trên thế giới.

Một số tính năng:

– Tạo, chỉnh sửa, gỡ lỗi, phân tích và công bố PHP, HTML5, CSS3 và JavaScript
– Tăng tốc độ mã hóa các dòng lệnh của bạn tiết kiệm thời gian.
– Hỗ trợ tất cả các framework PHP như Zend, CodeIgniter, Yii, Symfony và Prado.
– Frame JavaScript như jQuery, Ext JS, YUI, Dojo, MooTools và Prototype.
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ (trên 20 ngôn ngữ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s