SQL Server 2008 R2 (x86x64) – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

SQL Server 2008 R2 là phiên bản mới nhất của SQL Server tích hợp các tính năng doanh nghiệp thông minh cùng các nền tảng từ trung tâm dữ liệu đến điện toán đám mây và khả năng mở rộng hệ thống cấp doanh nghiệp.

Tải về: Google Drive

 

Sau đây là các bước cài đặt SQL Server 2008 R2

Sau khi download bạn chạy file Setup.exe

Bạn chọn New Installation or add features an existing installation nếu Server của bạn không chạy Cluster

Setup đang kiểm tra các hỗ trợ cài đặt, nếu 1 trong số chúng bị lỗi bạn cần phải kiểm tra lại, sau khi hoàn tất bạn Click Next

Cấu hình để cài đặt riêng SQL Server 2008 R2 hoặc bạn cài cho hệ thống SharePoint Server, Click Next

Bạn chọn các tùy chọn để cài đặt

Setup đang tiến hành kiểm tra hệ thống của bạn, nếu 1 trong số chúng bị lỗi bạn cần phải xem lại

Lựa chọn Instance cho SQL Server 2008 R2 (do máy mình đang cài sẵn SQL Server 2005 SP3 nên mình lấy Instance là SQLServer2008)

Kiểm tra các yêu cầu cài đặt ổ cứng

Chọn account để chạy các dịch vụ của SQL Server 2008 R2 (mình thường hay để account của Network Service)

bạn chọn Authentication Mode (nên để ở Mixed Mode và set password cho nó)

Lựa chọn Administrator cho SQL Server: bạn có thể chọn user khác tại nút Add… hoặc để account hiện tại bằng cách click vào Add Current User

Config account cho Analysis Services cũng tương tự như bước trên bạn có thể add user khác hoặc Add current user.

Bạn có gửi thông tin lỗi trong quá trình cài đặt về cho Microsoft không?

Click Next

Sẵn sàng cài đặt, click Next

Đang tiến hành cài đặt

Cài đặt hoàn tất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s